Siste gong før påske blir dansen i Barnelaget erstatta med bowling! Vel møtt på Solli plass!