Barnelaget i BLS viderefører årelang tradisjon fra Bygdelagsstemnet med dans på Folkemuseet på Bygdøy i juni. Vi danser på Festplassen søndag 11. juni sammen med dansegruppa til Folkemuseet.