Torsdag 2. mars kl. 17.30-19 blir det årsmøte i Barnelaget i BLS i Nordahl Brunsgate 22. Velkommen!