I juli er det nordisk folkedansstemne for barn på Færøyene. Barnelaget i BLS blir med!

Sjå: sr.fo og Noregs Ungdomslag for informasjon om stemnet.