Barnelaget i BLS starter opp igjen med øvinger etter sommerferien torsdag 27. august kl. 17.30-19. Velkommen til kjente og nye barn i alderen 3-13 år som vil danse folkedans!