Vi danser framsyning på Økernhjemmet torsdag 1. desember i øvingstida. Vel møtt!